Kategoriat
Uncategorized

Vertical Video and Sign Language – the New Year Media Phenomena

At the beginning of the year 2016 it is interesting to take a look at media experts’ forecast.

– – – – – – – –

Social Media Changes Shape

New real time video services like Periscope and Snapchat broke through last year. The development is going to proceed this year. Other service providers like Facebook will follow.

Live streaming provides wonderful opportunities to communicate with clients. It also creates new ways for narration. At the same time communication needs clarity, distinctness and personal tone of voice. The messages have to be surprising and convincing. Also the common values, responsibility and global issues play bigger role than ever.

In the near future companies have to use video narration more fluently in their communication. And it’s good to be quick, but not to forget the quality.

Research and Measuring Pay Off

In the middle of the changes it is vital to understand better the communication and how does it effect on brand in the ever-accelerating media flood.

This means that research and measuring will become more important than ever. There has to be a wide range of tools and methods to produce information to satisfy clients’ increasing needs. The methods have to be understandable, professional and reliable.

The new research objects are cultural varieties, multisensory experience and visual efficiency. There will be need to utilize methods like visual ethnography, participatory design and panels of experts. These research tools can be combined with measuring processes as well as traditional methods, like interviews and marketing research.

In measuring it may be more useful to measure own brand attributes than compare it to  rivals.

Emojis ­– The Sign Language of Our Time

In west writing is moving towards Chinese style sign language. The benefits are clear. The sign language is more economic. It does not need that much space. And because of better visual understanding people are more capable than ever to learn even hundreds of different signs instead of 28 alphabets.

Emerging Professionalism

Digitalisation created the illusion that everyone could be a designer, video maker or photographer. Businesses have noticed that this is not true. Sideline-made-content does not make good for your brand.

To be a professional communication expert you have to know your tools, but also education and commitment counts. Continual self-education is obvious. This concerns everyone from coders to designers and producers. The brands have to bring back in the hands of experts. This helps also unemployment, competitiveness and national economy.

No Stopping for Online Shopping

During the economic downturn online shopping has done well in Finland. In 2015 the growth was circa 25%. Exceptionally, there has also been increasingly more jobs in online shopping branch.

Since Finland is not on top in online shopping the trend is expected to develop well.

Random Notes

Virtual reality is making its slow revolution. New applications providing multisensory experiences appear first in games, but are later utilized e.g. in auto industry or electronic gadgets.

Videoblogs follow the ongoing march of video. New vloggers spring up on new areas of life as well as more elder people start to vlog. Vloggers will also be a bigger part of business and express individual expertise.

Vertical video, a phenomenon that has been irritating many, brakes through. The format will also be considered in Instagram, Twitter and Youtube. Perhaps we can see the first vertical movies during the yare 2016.

We also have to bear in mind black swans – the unpredictable and powerful phenomena. They can mess up the rational prognosis. Black swans include social changes, natural catastrophes, lack of natural sources, new innovations and economic variations.

Clarity into Chaos

Year after year media becomes more and more fragment and complex. That can easily make one’s head messed up. Therefore it is vital to make sure that the brand is there where the people are, and that the brand speaks the language the people speak.

Advertisement
Kategoriat
media tulevaisuus

Video nousee pystyyn ja merkkikielen merkittävyys – uuden vuoden medianäkymiä

Uuden vuoden alkaessa on hyvä tähyillä mitä on odotettavissa mediarintamalla vuonna 2016. Seuraavaksi muutamia eri asiantuntijalähteisiin pohjautuvia poimintoja.

– – – – – –

”Some est omen”

Sosiaalisen median puolella uudet reaaliaikaiset videopalvelut nostivat päätään männä vuonna. Periscope ja Snapchat johtavat videostreamausten esiinmarssia myös lähitulevaisuudessa kannoillaan Facebook.

Live-videolähetykset tarjoavat herkullisen mahdollisuuden puhutella asiakkaitaan ja luoda uusia tarinankerrontamuotoja. Ne asettavat tuotteiden ja palveluiden brändeille myös uusia vaatimuksia. Selkeys ja mielenjäävyys sekä tapa puhutella kohderyhmää korostuvat. Ihmiset kaipaavat lisäksi yhä enemmän yllätyksellisyyttä ja elämyksellisyyttä. Faktatkin on syytä olla kohdallaan. Yhteisten arvojen esiin tuominen, vastuullisuus ja globaalit ilmiöt nousevat myös agendalle.

Videon voittokulku saa uutta boostia sitä mukaan kun yritykset ja mediaosaajat oppivat uusia välineitä käyttämään. Nopeus kannattaa, mutta ei laadun kustannuksella.

Tutkimus ja mittaaminen tuottaa tulosta

Muutosten tuiverruksessa brändiviesti on osattava kohdentaa entistä tarkemmin ja tehokkaammin. Mediatulva ei ainakaan vähene, joten ymmärrys oman brändin ominaisuuksista on elintärkeää.

Tutkimus ja mittaaminen nousevat entistä tärkeämpään asemaan. Koska yritysten tilanteet vaihtelevat rajusti on myös tutkimuspalveluita oltava joka tarpeeseen, ja niiden on oltava luotettavia ja ammattimaisia.

Tutkimuksella saadaan selville vaikkapa kuinka viestintä vastaa yrityksen tavoitteisiin, onko brändikokemus yhdenmukainen kaikissa kohtaamispisteissä tai kuinka kestäviä brändiattribuutit ovat. Eri menetelmiä, kuten vaikkapa visuaalista etnografiaa, datan keräämistä ja asiantuntija-arviointia hyödynnetään yhdistelemällä niitä tarpeen mukaan joko vahoihin tai uusiin menetelmiin.

Mittaamisessa on usein hyödyllisempää keskittyä oman viestin kehittämiseen kuin verrata sitä kilpailijoihin. Kun omaa toimintaa arvioidaan säännöllisesti pitemmällä aikavälillä saadaan ainakin uskottavampia mittaustuloksia kuin satunnaisilla markkinakentän luotauksilla.

Aikamme merkkikieli: emojit

Kirjoittamisessa siirrymme kohti kiinalais- ja japanilasityyppistä merkkikieltä. Merkkikieli on taloudellisempi kuin kirjaimiin perustuva. Lisäksi samalla kun visuaalisuuden merkitys kasvaa, ja oppimisprosessit kehittyvät, ovat ihmiset valmiimpia oppimaan satojen merkkien yhdistelmiä 28 aakkosen sijaan.

Osaamisen nousu

Niin sanotun sisältömarkkinoinnin on edelleenkin palveltava brändin tavoitteita. Asiakkaat ovat kuitenkin huomanneet että halvalla ja nopeasti tuotettu materiaali ei tee hyvää brändille. Videot, sosiaalisen median hyödyntäminen, tapahtumat ym. ovat huonoja koutseja mutta hyviä kärkipelaajia. Median ammattilaisten arvostus nousee. Samalla kun brändinrakentaminen palaa osaaviin käsiin auttaa se paitsi brändien kehittymistä niin myös kansantaloutta.

Yrityksillä on edelleen tekemistä ymmärtää eri mediakanavien ominaisuuksia ja mahdollisuuksia. Sosiaalisessa mediassa ollaan liian usein olemisen pakosta ja sisältöä todellakin tuotetaan – ei siis suunnitella. Tämänkin tilanteen parantamiseksi ammattiauttajien apu on keskeistä.

Verkkokauppa se vaan kannattaa

Verkkokaupan kasvu on ollut vakaata taantumasta huolimatta.  Vuonna 2015 kasvua edellisen vuoteen oli noin neljännes.

Lisäksi digitaalisen kaupan alan työllisyystilanne on ollut paranemaan päin, toisin kuin media-alalla yleensä. Ja koska Suomessa ollaan muita länsimaita jäljessä, on syytä odottaa että ainakin tällä alalla työllisyys kehittyy parempaan suuntaan.

Muita huomioita

Virtuaalitodellisuuden läpimurto tapahtuu hitaahkosti mutta vääjäämättä. Uusia aistikokemuksia tarjoavia laitteita kehitetään yleensä ensisijaisesti peleihin, mutta nopeasti ne löytävät tiensä vaikkapa autoteollisuuteen tai viihde-elektroniikkaan.

Videoblogit seuraavat videokuvan invaasiota.  Uusia vloggaajia syntyy yhä uusille elämän alueille myös vanhempiin ikäluokkien iloksi. Asiantuntijuus nousee myös vloggaajien keskuudessa suurempaan rooliin.

Monia ärsyttänyt ilmiö pystyvideokuva lyö itsensä lopullisesti läpi. Pystyformaatti otetaan lähitulevaisuudessa huomioon myös instagramissa, twitterissä ja youtubessa. Ehkäpä ensimmäiset pystyformaattiset elokuvatkin saavat ensi-iltansa vuonna 2016.

Mustat joutsenet eli yllättävät ilmiöt sotkevat usein rationaaliset kehitysennusteet. Niitä voivat olla yhteiskunnalliset muutokset, luonnonmullistukset, luonnonvarojen – esimerkiksi veden – puute,  innovaatiot tai talouselämän häiriöt.

Selkeyttä kaaokseen

Entistä pirstoutuneempi ja monimuotoisempi media pistää monen pään sekaisin. Onkin tärkeää tehdä kotiläksyt huolella, tuntea oman tuotteen tai palvelun ominaisuudet ja pitää kohderyhmä mielessä. Brändin on myös syytä olla siellä missä ihmisetkin ja puhua sitä kieltä mitä he ymmärtävät.

Lähteet:

Advertising Age
http://adage.com/article/digitalnext/social-trends-marketers-ignore/301725/

Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry
http://www.asml.fi/verkkokauppa-2014-suomi/

Some-markkinoinnin trendit 2016
http://kurio.fi/ajankohtaista/tutkimus-some-markkinoinnin-trendit-2016/

Forbes
http://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2015/09/28/the-top-7-social-media-marketing-trends-that-will-dominate-

Kategoriat
Uncategorized

Tubetus on pop!

Muistatko kun itse olit nuori? Fanititko urheilijoita tai poppareita? Nykynuoret jatkavat perinnettä omalla tavallaan.
logo-tubecon2015tuuli_ja_tubettaja_12_hn
Tubecon-tapahtumassa kymmenentuhatta lasta ja nuorta metsästää nimmareita, pomppii ja kirkuu. Lavalla eivät kuitenkaan ole popparit vaan tubettajat.

Tubettamisesta on tullut osa nuorisokulttuuria. Siinä keskeistä on fanittaminen. Fanittajat katsovat idoleittensa videoita, kommentoivat niitä, menevät tapaamaan tubettajia.

Tubettamalla opitaan mediataitoja

Nykyajan nuorilla ja lapsilla on aivan toisenlainen suhde mediaan kuin keski-ikäisillä. Tämä niin sanottu Z-sukupolvi pelaa ja kommunikoi sosiaalisessa mediassa luontevasti. Nuoriso ei tyydy enää ottamaan viestejä vastaan. He kommentoivat ja muokkaavat sisältöjä tai tuottavat niitä itse. Sisällöt voivat olla tekstiä, kuvakkeita, valokuvia, pelejä tai videokuvaa. Tämä onnistuu helposti jopa pelkällä älypuhelimella.

Keskeistä tubettamisessa on itsensä ilmaiseminen, kokemusten jakaminen, hyväksytyksi tuleminen ja joukkoon kuuluminen. Lapsista ja nuorista on myös hauskaa tehdä niitä yhdessä. Samalla he oppivat uusia mediataitoja, joista voi olla hyötyä myös työelämässä.

Yksi suosituimmista tubettajista on vuoden vloggaajaksi valittu 13-vuotias Pinsku. Hänen äitinsä Jaana Sanaksenaho kertoi Tubecon-tapahtumassa kokemuksiaan siitä, kun oma lapsi tubettaa. Hän oli itse alussa hyvin epävarma, miten suhtautua asiaan. Pinsku on kuitenkin pärjännyt koulussa hyvin, ja samat kaverit ovat säilyneet. Pinskun tubetuksesta on myös tullut koko perheen harrastus.

pinsku_tubetus_cmyk

Tubetuksen aihe ja tyyli on vapaa

Tubettaa voi meikkaamisesta, tietokonepeleistä, jalkapallosta, hevosharrastuksesta tai vaikkapa oman paikkakuntansa elämän tarkkailusta.

Nuoret tubettavat koko sydämellään. Aiheita mietitään hartaasti, ja kuvauksiin otetaan mukaan kavereita ja perheenjäseniä. Rekvisiittaan ja laitteisiin voidaan uhrata kaikki viikkorahat. Onneksi tubettamisen alkuun pääsee pelkästään tietokoneella, jossa on videokamera ja mikrofoni.

Vaikka videoita ei tehdä raha mielessä tubettamisella voi myös tienata. Tulot tulevat videoiden yhteyteen ilmestyvistä mainoksista. Eli mitä enemmän videota katsellaan, sitä suuremmat tulot. Suomessa menestyneimmät tubettajat tienaavat kymmeniä tuhansia eroja vuodessa.

Vanhemmat mukaan

Tubeconin aikuisparkissa esiintyneen psykologi Satu Eerolan mukaan tubettamalla lapset tai nuoret tyydyttävät tarpeitaan ja saavat huomiota. Tubettamisella rakennetaan myös minäkuvaa.

Tässä prosessissa vanhempien tehtävänä on asettaa aikarajat ja huolehtia esimerkiksi riittävän yöunen määrästä. Aikuinen on myös keskustelukumppani pohdittaessa arvoja, sitä mikä on tärkeää, sekä mikä on todellista tykkäämistä ja mikä ei. Vanhemmat ovat tärkeitä myös silloin, kun opetellaan kokemaan pettymyksiä, kun kaikki ei tykkääkään lapsen videoista. Tärkeintä Eerolan mukaan on kuitenkin se, että aikuinen on mukana, kannustaa ja rohkaisee lasta unelmissaan.

Asiantuntijoiden mukaan tubettamista ei voi enää estää. Juna on jo liikkeellä ja me aikuiset voimme valita hyppäämmekö mukaan vai jäämmekö laiturille. Lapset ja nuoret ovat jo junassa!

Artikkeli on julkaistu Karjalan Kunnaiden syyskuun 2015 numerossa.