Kategoriat
arvot brändi kriisi markkinointi

Kriisi ravistelee arvoja ja käytäntöjä – ja luo brändeille uusia mahdollisuuksia

Kriisin aikana yhteiskunta hakee uusia suuntia. Myös markkinat muuttuvat. Yritykset taistelevat pysyäkseen pystyssä ja säilyttääkseen työpaikat. Hyvät neuvot ovat kalliita. Paitsi ei ehkä sittenkään.

Kaiken harmin lisäksi kriisi synnyttää myös uusia ideoita, ajatusmalleja ja tarpeita. Esimerkiksi etätyön lisäännyttyä pizzakuskit ja takeaway-ravintolat menestyvät. Videoneuvottelujen yleistyessä panostetaan digitaalisiin laitteisiin ja palveluihin. Ja wc-paperithan ovatkin jo tuttuja kaikille.

Pahinta mitä yritys voi tehdä on lamaantua ja lopettaa markkinointi. Mutta jos heitetään pyyhe kehään häivytään kuvasta kokonaan. Lisäksi taantuman jälkeen saman aseman hakeminen on tutkitusti kallista ja kestää kauan. Se taas ei ole kovinkaan vastuullista toimintaa.

Siispä ainakin seuraavat asiat kannattaa muistaa:

1. Panosta markkinoitiin

Tutkimukset osoittavat myös, että taantuman aikana parhaiten pärjäävät yritykset, jotka ovat reagoineet tilanteeseen ja panostaneet markkinointiin. Markkinointitoimenpiteet vahvistavat brändiä ja nopeuttavat yrityksen toipumista kriisien jälkeenkin.

blogi_korona_graafi

2. Hae uusi asema markkinoilla

Epätavalliset olosuhteet antavat mahdollisuuden puhutella ihmisille kannustavalla ja positiivisella tavalla. Se ei ehkä heti tuota taloudellista hyötyä, mutta uudenlaiset emotionaaliset viestit jäävät mieleen ja luovat positiivista yrityskuvaa.

3. Keskity siihen mistä on eniten hyötyä

Rajallisten resurssit kannattaa ohjata kannattavimman ydintoiminnan esille tuomiseen. Siihen, mikä kannattelee yritystä, ja mistä on eniten hyötyä myös asiakkaille. Stressaavan tilanteen keskellä asiakkaat arvostavat asioiden selkiyttämistä ja hyvää tilannetajua.

4. Paikanna uusia asiakkaita

Kriisin aikana ihmiset pohtivat arvojaan ja tarpeitaan uudestaan. Tämä luo mahdollisuuksia uusien asiakkaiden saamiseen. Siksi ajan merkkejä kannattaa seurata tarkasti ja reagoida rohkeasti.

Synkillä asioilla on aina valoisa puolensa ja jokainen kriisi hellittää aina lopulta.

Kategoriat
brändi palvelumuotoilu sote-uudistus

Kirkas brändi ja selkeä palvelumuotoilu tuottavat kilpailuetua sote-sopassa

Sekavan informaation keskellä palveluntarjoajien kannattaa varautua sote-uudistukseen kehittämällä brändiään ja palvelutarjonnan konseptointia. Tästä hyötyvät sekä palveluita tarvitsevat, että palveluntarjoajat, olivatpa nämä sitten julkisia tai yksityisiä.

Kuluttajien kokemukset sekä julkisista että yksityisistä palveluista ovat kirjavia. Terveyskeskuksen päivystyksessä jonottaminen on turhauttavaa, mutta erikoissairaanhoitopalvelut toimivat hyvin. Toisaalta yksityisten palveluiden kalleus hirvittää, vaikkakin hoitoon pääsy on nopeaa.

Mielikuvien muuttamiseksi sote-uudistus tarjoaa loistavan hetken.

Tavoitteena laadukas ja luotettava brändi

Laadukas sosiaali- ja terveysalan brändi – julkinen tai yksityinen – syntyy asiantuntevasta toiminnasta, johdonmukaisesta viestinnästä ja laadukkaasta profiloinnista. Pikavoittoja on turha odottaa. Luotettavuus ja uskottavuus palveluntarjoajana syntyy vuosien kovan työn jälkeen.

Brändin rakentamisessa on hyödynnettävä kaikkea mahdollista saatavilla olevaa tietotaitoa. Brändi on vietävä sinne missä asiakkaatkin ovat, kaikkiin kohtaamispisteisiin, verkkoon, vastaanottotiskille tai vaikkapa virtuaalitodellisuuteen. Ja kaikissa näissä kohtaamispisteissä on brändin myös lunastettava siihen kohdistuvat odotukset.

Koska brändi on yrityksen tärkein aineeton omaisuuserä, on siitä myös huolehdittava ja pidettävä ajan tasalla. Aivan kuten koneista, laitteista ja rakennuksistakin. Brändin kehittämiseksi onkin oltava suunnitelma sen arviointiin ja tarvittavien korjausliikkeiden tekemiseen.

Palvelumuotoiluun kannattaa panostaa

Saadakseen viestinsä läpi, on palveluntarjoajan ymmärrettävä miten asiakas näkee tilanteen. Oma strategiakaavio ei ole välttämättä paras tapa esitellä palveluita. Kokonaisuus on muotoiltava sellaiseksi että asiakas hahmottaa sen mahdollisimman helposti.

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden ymmärrettäväksi tekemistä. Sekä ennen palvelutilannetta, sen aikana että sen jälkeen. Muotoilu kattaa koko palvelutarjonnan strategisen konseptoinnin, visualisoinnit, tekstit, äänet ja konkreettiset tilat.

Mitä huolellisemmin paneudutaan yhdenmukaiseen esitystapaan ja yksityiskohtiin, sitä luotettavampi vaikutelma syntyy.

Asiantuntijoiden yhteistyötä

Jotta asiantuntevat terveysalan palvelut tulisivat laadukkaasti esille, tarvitaan asiantuntevia brändien ja palvelumuotoilun osaajia. Nämä asiantuntijat toimivat myös kustannussäästöjen takuumiehinä ja -naisina.

Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ovatkin, paitsi toimivaa ydinosaamista, myös toimivaa designia ja viestintää.

Kategoriat
Uncategorized

Vertical Video and Sign Language – the New Year Media Phenomena

At the beginning of the year 2016 it is interesting to take a look at media experts’ forecast.

– – – – – – – –

Social Media Changes Shape

New real time video services like Periscope and Snapchat broke through last year. The development is going to proceed this year. Other service providers like Facebook will follow.

Live streaming provides wonderful opportunities to communicate with clients. It also creates new ways for narration. At the same time communication needs clarity, distinctness and personal tone of voice. The messages have to be surprising and convincing. Also the common values, responsibility and global issues play bigger role than ever.

In the near future companies have to use video narration more fluently in their communication. And it’s good to be quick, but not to forget the quality.

Research and Measuring Pay Off

In the middle of the changes it is vital to understand better the communication and how does it effect on brand in the ever-accelerating media flood.

This means that research and measuring will become more important than ever. There has to be a wide range of tools and methods to produce information to satisfy clients’ increasing needs. The methods have to be understandable, professional and reliable.

The new research objects are cultural varieties, multisensory experience and visual efficiency. There will be need to utilize methods like visual ethnography, participatory design and panels of experts. These research tools can be combined with measuring processes as well as traditional methods, like interviews and marketing research.

In measuring it may be more useful to measure own brand attributes than compare it to  rivals.

Emojis ­– The Sign Language of Our Time

In west writing is moving towards Chinese style sign language. The benefits are clear. The sign language is more economic. It does not need that much space. And because of better visual understanding people are more capable than ever to learn even hundreds of different signs instead of 28 alphabets.

Emerging Professionalism

Digitalisation created the illusion that everyone could be a designer, video maker or photographer. Businesses have noticed that this is not true. Sideline-made-content does not make good for your brand.

To be a professional communication expert you have to know your tools, but also education and commitment counts. Continual self-education is obvious. This concerns everyone from coders to designers and producers. The brands have to bring back in the hands of experts. This helps also unemployment, competitiveness and national economy.

No Stopping for Online Shopping

During the economic downturn online shopping has done well in Finland. In 2015 the growth was circa 25%. Exceptionally, there has also been increasingly more jobs in online shopping branch.

Since Finland is not on top in online shopping the trend is expected to develop well.

Random Notes

Virtual reality is making its slow revolution. New applications providing multisensory experiences appear first in games, but are later utilized e.g. in auto industry or electronic gadgets.

Videoblogs follow the ongoing march of video. New vloggers spring up on new areas of life as well as more elder people start to vlog. Vloggers will also be a bigger part of business and express individual expertise.

Vertical video, a phenomenon that has been irritating many, brakes through. The format will also be considered in Instagram, Twitter and Youtube. Perhaps we can see the first vertical movies during the yare 2016.

We also have to bear in mind black swans – the unpredictable and powerful phenomena. They can mess up the rational prognosis. Black swans include social changes, natural catastrophes, lack of natural sources, new innovations and economic variations.

Clarity into Chaos

Year after year media becomes more and more fragment and complex. That can easily make one’s head messed up. Therefore it is vital to make sure that the brand is there where the people are, and that the brand speaks the language the people speak.