Kategoriat
Uncategorized

Konventioista

Viime aikoina verkkosivujen suunnitteluprojekteissa olen törmännyt useaan kertaan sanaan konventio. Sanaa ovat käyttäneet webdesignerit, jotka ovat ansiokkaasti olleet järkeistämässä asiakkailleni suunnittelemia lennokkaita visuaalisia näkemyksiäni verkkomaailmaan. He ovat perustelleet kärsivällisesti minulle miksi jokin ehdottamani lay-out tai tapa jäsennellä asioita ei ole ollut toimiva, sanoilla ”se ei ole konventioiden mukaista”, tai että ”verkkosivujen konventiot ovat toisenlaisia”.

Sanakirjan mukaan konventioilla tarkoitetaan yleisiä tapoja tai käytänteitä. Konventiot ovat usein jopa välttämättömiä, jotta yhteiskunta pyörisi. Mutta välillä on myös tuntunut että konventiot ohjaavat esimerkiksi visuaalisia ratkaisuja enneminkin sen vuoksi, että niiden noudattamisesta on tullut eräänlainen konventio. Olen jopa pohtinut joissain tapauksissa, että yritetäänkö aikataulujen paineessa vain päästä helpolla, ja olla ajattelematta mihin kokonaisuudella pyritään. Tähän antavat viitteitä useiden verkkosivustojen hämmästyttävä yhdenmukaisuus aina typografiaa myöten.

Saksalainen graafinen suunnittelija Erik Spiekermann on lausunut mielestäni oivaltavasti että graafisten suunnittelijoiden tärkein tehtävä on tehdä kaoottisesta ympäristöstämme ymmärrettävämpoää. Tästä näkökulmasta katsottuna konventioille löytyy perusteluita. Toisaalta hollantilaisen suunnittelutoimiston Koeweiden & Postman verkkosivuilla puolestaan korostetaan persoonallisen, yksinkertaisen ja voimakkaan suunnittelun tärkeyttä. Silloin konventiot ovat heikommilla.

Konventioita on toki ollut aikaisemminkin. Ennen kuin kahden pakopisteen perspektiivistä tuki konventio renessanssin aikana käytettiin etupäässä arvoperspektiiviä. Myös sitä, että maailma aikoinaan kuviteltiin litteäksi voidaan pitää konventiona. Useille konventioilla on siis tyypillistä se, että ne muuttuvat. Ennemmin tai myöhemmin. Mutta jos noudatamme konventioita koskaan niitä kyseenalaistamatta ne eivät muutu. Ja muutoksia tuppaavat saamaan aikaan ne, jotka ovat konventiot kyseenalaistaneet. Tuottaakseen taas uusia konventioita.

Kategoriat
Uncategorized

Kustannusala ei ymmärrä muotoilun merkitystä

Miltä kuulostaisi, jos Nokian toimitusjohtaja Steven Elop kertoisi, että design on tulevaisuudessa osa matkapuhelinten valmistusprosessia, eikä kuulu tuotesuunnitteluun? Tai Marimekon Mika Ihamuotila paljastaisi, ettei ymmärrä tekstiilidesignin tämän päivän terminologiaa? Vastaavia kommentteja lehtien graafisesta suunnittelusta ovat esittäneet maamme suurimpien mediatalojen johtohenkilöt (Markkinointi & Mainonta 9.12.2011). Design ei tunnu olevan tärkeää Otavamedian ja A-lehtien huomispäivän tuotteille.

Kuitenkin jopa A-lehdiltä löytyy esimerkki lehdestä, jolle designin merkitys on suuri. Imagessa artikkelit ja kuvat pääsevät ansaitsemaansa arvoon moni-ilmeisen taiton, oivaltavien kuvavalintojen ja selkeän typografian avulla. Kilpailevan konsernin Helsingin Sanomat puolestaan on panostanut viime aikoina etenkin tiedon visualisointiin. Hesari myös esittelee ulkoasu-uudistuksiaan näyttävästi.

Mainittujen Otavamedian ja A-lehtien johtajilta näyttää jääneen huomaamatta tutkimukset, joiden mukaan viestintä visualisoituu. Onkin alettu puhua uudesta visuaalisesta järjestyksestä (mm. Helle & Töyry 2009). Tällä  tarkoitetaan sitä, että viestien muotoilijat ovat entistä tärkeämmässä roolissa lehtien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lisäksi, kun yhä suurempi osa kokemuksistamme ja toiminnastamme välittyy median kautta, voidaan puhua yhteiskunnan medialisoitumisesta. Viestinnän muotoilussa tarvitaankin entistä laajempaa osaamiskirjoa sekä syvällisempää ymmärrystä eri medioiden ominaisuuksista, mahdollisuuksista ja käytöstä. Muotoilun tehtävä on auttaa lukijaa erottamaan viestinnän tulvasta se mikä häntä kiinnostaa.

Tästä kehityksestä huolimatta kustannusala irtisanoi vuonna 2011 kymmeniä vakituisessa työsuhteessa olevia graafisia suunnittelijoita.

Näin muotoilupääkaupungin juhlavuoden alussa designista puhutaan edelleen ymmärtämättä, että se on osa tulevaisuuden arkipäivän tuotteita, palveluita ja kokemuksia. Rahaa sillä ei osata tai haluta tehdä – ei ainakaan kustannusalalla.

(Julkaistu Journalisti-lehdessä 24.1.2012)

Kategoriat
Uncategorized

Ilmiöitä visuaalisesta maailmasta

Tervetuloa blogisivuilleni.

Blogini tarkoituksena on käsitellä visuaalisen kommunikaation, graafisen suunnittelun tutkimusta ja ilmiöitä. Saattaa olla että kohteeksi joutuvat muutkin kiinnostavat aiheet, kuten esimerkiksi musiikki, urheilu, politiikka, teknologia tai historia.

Seuraava aihe ilmestyy tähän lähiaikoina.

Heikki Nuutinen

Kategoriat
Uncategorized

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.