Kategoriat
brändäys

Kirjasto – the real thing! Julkishallinto kaipaa brändäystä

Terveyskeskuksia kutsutaan ’arvauskeskuksiksi’, vaikka 90 prosenttia asiakkaista jättää positiivisen palautteen. Kansalaisten luottamus poliisiin ei horju, vaikka sen johtajia on ollut syytettyinä rikoksista. Harvalla kaupallisella tuotteella tai palvelulla on vastaavaa brändiuskollisuutta.

Kirjastot laajentavat palveluntarjontaansa ja niistä nauttii suuri osa kansalaisista. Samoin peruskoulu on – uudistuskompasteluista huolimatta – kansainvälisesti huippujuttu. Hyvä brändityö saisikin näkyä kirjastonhoitajien ja opettajien palkkauksessa.

Julkishallinnon substanssiosaaminen on kunnossa, mutta ala kärsii kehnosta imagosta. Brändirakennuksen keinoja ei ole hyödynnetty.

Mikään ei estä julkishallinnon palveluiden brändäämästä vaikkapa uusiksi vientituotteiksi. Ensin homma on tietysti saatava lentoon kotimarkkinoilla.

Jotkut organisaatiot ovat toki pyrkineet kehittämään brändiään. Visuaalisia ilmeitä ja verkkosivuja on uudistettu. Palvelukonsepteja on virtaviivaistettu ja viestinnän asiantuntijoita on hyödynnetty. Suurin osa toimista on kuitenkin ollut hyvin satunnaista ja jopa pintapuolista. ’Purpose’ eli perusajatus olemisen merkityksestä puuttuu.

Termillä ’brändäys’ on mitä ilmeisimmin kyseenalainen kaiku alalla työskentelevien keskuudessa. Mutta mitäpä jos käytettäisiinkin määritelmää ’asioiden esittäminen selkeästi ja kiinnostavasti’? Siitähän brändäämisessäkin on oikeastaan kysymys.

Julkishallinto kannattaisikin tuoda arvonsa, prosessinsa ja toimintatapansa selkeämmin julki. Samalla niiden rooli koko yhteiskunnassa selkiytyisi, mikä lisäisi houkuttelevuutta myös nuorten keskuudessa. Näin tulevaisuuden rekrytointikilpailuunkin varauduttaisiin ajoissa.

Lähteet:

Korpijaakko, Martti & Nuutinen, Heikki. 2020. Merkkejä maineesta – tarinoita suomalaisista brändeistä. www.merkkejamaineesta.fiHND & Smart Communications, Helsinki.

Korvola, Eeva. 2010. Brändi- ja ulkoasuprosessi julkishallinnon organisaatiossa. Tutkimus visuaalisen ilmeen uudistamisesta Sisäasiainministeriölle. Opinnäytetyö. Metropolia, Vantaa.

Sauri, Pekka. 2019.Julkishallinto ja sosiaalinen media 2020. Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu. Pole-Kuntatieto, Helsinki.

Terveysasemien asiakaspalautetulokset 2018. THL:n verkkosivut: https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/asiakkaat-ja-osallisuus/asiakaspalaute/terveysasemien-asiakaspalaute

Advertisement