Seven reasons to take visuality seriously – and to exploit it

Our environment is becoming more visual every day. In the midst of urgency it is good to recall the most significant effects of visuality.   1. For different audiences Visual presentations overstep cultural and language boundaries. Symbols can be used to express ambiguous messages despite where the observer comes from. One good example of thisJatka lukemista ”Seven reasons to take visuality seriously – and to exploit it”

Seitsemän syytä miksi visuaalisuus on tärkeää

Ympäristömme visualisoituu kovaa vauhtia. Kiireen keskellä on kuitenkin hyvä palauttaa muistiin visuaalisuuden tärkeimmät hyödyt. – – – 1. Erilaisille yleisöille     Visuaaliset esitykset ylittävät kulttuuri- ja kielirajat. Esimerkiksi symboleilla voidaan kertoa moniselitteisiäkin asioita huolimatta siitä, mistä viestin vastaanottaja on kotoisin. Lentokenttien opasteet ovat tästä yksi esimerkki.   2. Nopeus     Varoituskyltit ja opasteet onJatka lukemista ”Seitsemän syytä miksi visuaalisuus on tärkeää”