Kategoriat
Uncategorized

Konventioista

Viime aikoina verkkosivujen suunnitteluprojekteissa olen törmännyt useaan kertaan sanaan konventio. Sanaa ovat käyttäneet webdesignerit, jotka ovat ansiokkaasti olleet järkeistämässä asiakkailleni suunnittelemia lennokkaita visuaalisia näkemyksiäni verkkomaailmaan. He ovat perustelleet kärsivällisesti minulle miksi jokin ehdottamani lay-out tai tapa jäsennellä asioita ei ole ollut toimiva, sanoilla ”se ei ole konventioiden mukaista”, tai että ”verkkosivujen konventiot ovat toisenlaisia”.

Sanakirjan mukaan konventioilla tarkoitetaan yleisiä tapoja tai käytänteitä. Konventiot ovat usein jopa välttämättömiä, jotta yhteiskunta pyörisi. Mutta välillä on myös tuntunut että konventiot ohjaavat esimerkiksi visuaalisia ratkaisuja enneminkin sen vuoksi, että niiden noudattamisesta on tullut eräänlainen konventio. Olen jopa pohtinut joissain tapauksissa, että yritetäänkö aikataulujen paineessa vain päästä helpolla, ja olla ajattelematta mihin kokonaisuudella pyritään. Tähän antavat viitteitä useiden verkkosivustojen hämmästyttävä yhdenmukaisuus aina typografiaa myöten.

Saksalainen graafinen suunnittelija Erik Spiekermann on lausunut mielestäni oivaltavasti että graafisten suunnittelijoiden tärkein tehtävä on tehdä kaoottisesta ympäristöstämme ymmärrettävämpoää. Tästä näkökulmasta katsottuna konventioille löytyy perusteluita. Toisaalta hollantilaisen suunnittelutoimiston Koeweiden & Postman verkkosivuilla puolestaan korostetaan persoonallisen, yksinkertaisen ja voimakkaan suunnittelun tärkeyttä. Silloin konventiot ovat heikommilla.

Konventioita on toki ollut aikaisemminkin. Ennen kuin kahden pakopisteen perspektiivistä tuki konventio renessanssin aikana käytettiin etupäässä arvoperspektiiviä. Myös sitä, että maailma aikoinaan kuviteltiin litteäksi voidaan pitää konventiona. Useille konventioilla on siis tyypillistä se, että ne muuttuvat. Ennemmin tai myöhemmin. Mutta jos noudatamme konventioita koskaan niitä kyseenalaistamatta ne eivät muutu. Ja muutoksia tuppaavat saamaan aikaan ne, jotka ovat konventiot kyseenalaistaneet. Tuottaakseen taas uusia konventioita.

Advertisement